Yayın İlkelerimiz

Yayın İlkeleri

Daha önce sadece gazetecilere hitap eden bilimsel kurumların basın açıklamaları, günümüzde internet üzerinden doğrudan kamuoyuna ulaşmaktadır. Ancak doğal olarak, bir gazetecilik sunumuna kıyasla konunun daha kapsamlı bir sınıflandırmasından ve altta yatan arka plan bilgilerinden yoksundurlar. Aynı zamanda, her medya şirketinin bilimsel konuları konularına göre kolayca sınıflandırabilen kadrosunda bilim editörleri yoktur. Sonuç olarak, basın bültenlerinin yazarları, metinlerinin kalitesini sağlamakla her zamankinden daha fazla yükümlüdür. Kriptonik.com’un bu konuda hangi kriterleri uyguladığı konusunda şeffaflık sağlamak için basın bültenleri için ilkeleri yayınlamaktadır:

1. Belirli bir olaya cevaben basın bildirileri yayınlanır. Kriptonik.com tarafından özel olarak veya şu anda ilgili olan ve medya hedef grubu için ilginç olan faaliyetler veya yayınlar başlıca olaylardır. Kriptonik.com dışından kaynaklanan diğer güncel olaylar da basınla ilgili faaliyetlere, örneğin bir uzman listesinin gönderilmesine yol açacaktır.

2. Basın bültenleri, etkinlikler ve konular hakkında kapsamlı, şeffaf, açık ve doğru bilgiler sağlar. İlgi uyandırırlar ve okuyuculara duygusal bir çekicilikle hitap ederler. Bu amaçla abartı kullanılması kabul edilemez.

3. Basın bültenlerinde ele alınan her konu, mümkün olan en yüksek düzeyde uygun toplumsal ve bilimsel bağlamına yerleştirilir.

4. Basın açıklamaları kısa cümlelerle ve herkesçe anlaşılabilir bir şekilde yazılır. Teknik terimler idareli kullanılır ve her zaman açıklığa kavuşturulur.

5. Basın bülteni okuyucuları, burada hiçbir “saf gerçeklerin” aktarılmadığını, ancak hakkında daha fazla bilgi alabilecekleri karşıt görüşlerin var olduğunu kabul edebilmelidir. Bilim, gerektiğinde bulguların defalarca revize edildiği bir süreç olarak sunulur.

6. Basın bültenlerinde bulunan ifadeler ve direktifler isimleriyle akredite edilir ve bunlara ilgili kaynaklara bağlantılar eşlik eder. Özellikle, bilimsel bir yayına atıf yapılırsa, o kaynak adlandırılır.

7. Bilime dayalı politika tavsiyesi yayınlarıyla ilgili basın bültenlerinde, okuyucular politika tavsiyelerinin işleyişinden haberdar edilir, örn. eylem seçenekleri belirtildiğinde veya öneriler verildiğinde.

8. Diğer kurumların etkinliklere ve yayınlara katılımı basın bültenlerinde yeterince sunulur.