GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu politika, Kriptonik.com’un ve Grup şirketlerinin (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ticari faaliyetler yoluyla elde edilen kişisel bilgilerin korunması ve kullanılması konusunda sahip olduğu temel zihniyetin ana hatlarını belirtir.

1. Kişisel bilgileri işlerken, Şirket, Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası gibi ilgili yasanın ortaya koyduğu maddelere ve bu ilkeye uyacaktır.
2. Şirket, kişisel bilgileri yasal ve adil yollarla elde edecektir.
3. Şirket, kişisel bilgileri kullanım amacını açıklığa kavuşturarak kullanacak ve kişisel bilgileri yalnızca amaç kapsamında kullanacaktır.
4. Şirket, elde edilen kişisel bilgileri, kişinin rızasının verildiği veya hükmün yasal hükümlere dayandığı durumlar dışında üçüncü bir tarafa vermeyecektir.
5. Şirket, doğruluğunu güvence altına almak için kişisel bilgileri uygun şekilde yönetecek ve ayrıca kişisel bilgilerin sızmasını, kaybını, zarar görmesini vb. Önlemek için makul güvenlik önlemleri alacaktır.
6. Şirket, kişisel bilgileri, kullanım amacı kapsamında Grup şirketleri veya iş ortakları ile birlikte kullanıldığında veya kişisel bilgilerin işlenmesi dışarıdan temin edildiğinde uygun şekilde yönetecek ve makul güvenlik önlemlerini alacaktır.
7. Şirket, sahip olduğu kişisel bilgilerin açıklanması ve soruşturma taleplerine ilişkin prosedürleri duyuracak ve bu tür taleplere derhal ve içtenlikle cevap verecektir.
8. Yukarıda belirtilen politika maddelerini uygulamak için, Şirket kişisel bilgilerin yönetiminden sorumlu bir kişi atayacaktır.
9. Şirket, kişisel bilgileri yasalarda veya koşullarda gelecekteki değişikliklere uygun olarak etkin bir şekilde korumak için kişisel bilgi yönetim sistemini ve yapısını sürekli olarak gözden geçirecek ve iyileştirecektir.